Olympiaskolan

Olympiakolan är en F-6 skola som ligger centralt i Kävlinge. På skolan går det cirka 340 elever.

Tre flickor i ett skolbibliotek

Fotograf Anders Ebefeldt

Kontakt fritidshem

På Olympiaskolan finns tre fritidshemsavdelningar och en klubb. Verksamheten på fritids vänder sig till barn i åldrarna 6-8 år. Fritidsklubbens verksamhet vänder sig till barn i åldrarna 9-13 år.

Kontakt

F-fritids: 046-73 93 01, 0708-52 90 56
1-2 fritids: 046-73 94 65, 0723-91 76 84
3 och Klubben: 046-73 92 98, 0709-73 92 98

Sjukanmälan

Sjukanmälan under ordinarie skolveckor görs innan kl. 07.30 via Infomentor eller till expeditionens sjukanmälan. Vid morgonomsorg måste barnet även sjukanmälas innan sin lämningstid till fritids telefon.

Sjukanmälan under lov och studiedagar görs till respektive avdelning innan kl. 08.00.

Bra att veta

 • Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
 • Klubbens öppettider är från skolslut till kl. 16.30 under terminerna och mellan kl. 08.00-16.30 under loven.
 • Gemensam öppning och stängning på 1-2 fritids.
 • Frukost serveras i Korsbackas lilla matsal från kl. 07.20 och under lov kl. 08.00.
 • Mellanmål serveras mellan kl. 14.00-14.45
 • När barnen går hem för dagen ska de tydligt säga till personalen

Elevhälsa

Kontakt

Skolsköterska
Cecilia Ivarsson
046-73 94 62
cecilia.ivarsson@kavlinge.se

Cecilia nås säkrast via telefon mellan 7.30–8.00 eller via e-post. Det går också bra att lämna ett meddelande på röstbrevlådan så ringer Cecilia upp.

Skolläkare
Gunilla Stripple, tid bokas via skolsköterskan

Specialpedagog
Charlotte Hagebris
046-73 93 07

Skolpsykolog
Julia Stenberg
046-73 95 05
julia.stenberg@kavlinge.se

Kurator
Joanna Pemsel
046-280 41 11
joanna.pemsel@kavlinge.se

Joanna finns på Olympiaskolan:

 • Ojämna veckor: Måndag-onsdag
 • Jämna veckor: Måndag, tisdag och onsdag förmiddag samt torsdag eftermiddag.

Information om Barn och elevhälsan

Skolbibliotek

Biblioteket är bemannat av vår skolbibliotekarie Lena följande veckodagar:

 •  Måndagar
 • Tisdagar

Du kan alltid låna böcker själv i vår utlåningsdator.

Skolbibliotekarie
Lena Nilsson Berg
lena.berg2@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Arbetssätt och utvärdering

 • Alla lärare har höga förväntningar på elevers individuella förmågor.
 • Alla lärare utvärderar arbetsområden/lektioner kontinuerligt i alla ämnen.
 • Alla lärare prioriterar den enskilde elevens rätt att förstå mål för arbetet i alla ämnen.
 • Alla elever och lärare erbjuds varierande, forskningsanknutna och utvärderingsbara arbetssätt i ett positivt arbetsklimat.

Grön flagg

Grön Flagg är Sveriges största miljöutmärkelse anpassad för skola och förskola. Olympiaskolan är sedan ett flertal år en Grön Flaggskola. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att vi i den dagliga verksamheten prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling. 

Vi arbetar med våra fem miljömål:

 • Trygg på Olympia
 • attraktiv skolgård
 • trivsamma korridorer
 • djur i vår närhet och naturupplevelser

Värdegrund

Alla elever bidrar till studiero och tar ansvar för att skapa trivsel
All personal erbjuder lärmiljöer som skapar studiero och trygghet och trivsel.

Delaktighet

På Olympiaskolan har vi följande råd, som består av elevrepresentanter och en eller två pedagoger.

 • Kompisklubben
 • elevråd
 • matråd
 • biblioteksråd
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?