Tolvåkerskolan 7-9

Tolvåkerskolan är en högstadieskola i Löddeköpinge med cirka 500 elever fördelade på årskurs 7-9.

En röd tegelbyggnad med en skylt där det står Tolvåkerskolan

Våra drygt 50 pedagoger arbetar målmedvetet och engagerat för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar. Hos oss står eleven i fokus!

Välkomna till oss på Tolvåkerskolan!

Information inför skolval åk 7

Skolvalet inför läsåret 2024-2025 är stängt. Om du vill göra någon ändring i valet eller vill göra en inflyttningsanmälan så är du välkommen att använda Kävlinge kommuns E-tjänst Länk till annan webbplats.

För frågor kring skolvalet är ni välkomna att höra av er till skoladministratör Maria Svensson, 046-739534 eller maria.svensson2@kavlinge.se

När processen kring skolvalet är avslutat skickas ett placeringsmeddelande ut till samtliga som har deltagit i skolvalet. Placeringsmeddelande inför läsåret 2024-2025 beräknas skickas ut i mitten av april.


Elevhälsa

Skolsköterska
Mia Hansson
046-73 95 39
marie.hansson@kavlinge.se

Skolpsykolog
Henrietta Borenberg
046-280 41 76
henrietta.borenberg@kavlinge.se

Skolkurator
Åsa Frelin
046-73 95 40
asa.frelin@kavlinge.se

Studie- och yrkesvägledare
Åsa Ventorp
046-73 95 41
asa.ventorp@kavlinge.se

Skolläkare finns tillgänglig cirka 3 halvdagar per termin och träffas efter tidsbokning hos skolsköterskan. Vid akut sjukdom eller olycksfall utanför skolan det vill säga på fritiden skall vårdcentral, sjukvårdsupplysningen eller akutsjukvård kontaktas.

Mer Information om Barn och elevhälsan

Tolvåkerskolans Bibliotek

Biblioteket är öppet och bemannat under hela skoldagen.

  • Här kan du låna böcker eller tidningar, söka information och få hjälp med informationssökning och källkritik.
  • Du kan läsa läxor eller bara sitta ner i våra sköna fåtöljer och koppla av.
  • Måndag, tisdag och torsdag är det studiehandledning i biblioteket kl 15.35.

Bibliotekarie
Maria Bolmehag
maria.bolmehag@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

På högstadiet undervisas eleverna i 17 olika ämnen, både praktiska och teoretiska. I undervisningen får eleverna prova på många olika arbetssätt och arbetsformer, både digitalt och analogt. Vi vet att variation gynnar inlärning och kreativitet och vi gör vårt bästa för att utmana alla sinnen.

Vi möter varje elevs behov

I varje arbetslag finns en speciallärare eller specialpedagog som arbetar tillsammans med pedagogerna. Stödet för elever kan variera. Ibland behövs anpassningar i klassrummet, ibland stöd i mindre undervisningsgrupp och ibland ett situationsbaserat stödbehov. På Tolvåkerskolan arbetar vi flexibelt med stödinsatser för att möta varje elevs behov.

Trivsel och trygghet på Tolvåkerskolan

Tolvåkerskolan bär med stolthet sina traditioner, skolans återkommande aktiviteter, till exempel utklädnadsdag i anslutning till Halloween, juldans, skoljogg, yrkesdag, orienteringsdag, säkerhetsdag, bokcaféer och erfarenhetsutbyte mellan äldre och yngre elever. Alla aktiviteter har som mål och syfte att bidra till ökad trivsel och trygghet. En gemensam värdegrund och sammanhållning mellan eleverna ger goda förutsättningar för inlärning och goda resultat!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?