Tolvåkerskolan 7-9

Tolvåkerskolan är en högstadieskola i Löddeköpinge med cirka 500 elever fördelade på årskurs 7-9.

En röd tegelbyggnad med en skylt där det står Tolvåkerskolan

Våra drygt 50 pedagoger arbetar målmedvetet och engagerat för att möta varje elev utifrån sina förutsättningar. Hos oss står eleven i fokus!

Välkomna till oss på Tolvåkerskolan!

Information inför skolval åk 7

Informationskväll

Onsdagen den 17/1 kl. 18-20 bjuder vi in vårdnadshavare och elever i blivande åk 7 till en informationskväll på Tolvåkerskolan. Under kvällen får ni möjlighet att träffa pedagoger, elevrådsrepresentanter, skolledning, representanter från elevhälsan, skolrestaurangen och specialpedagoger.

Bifogat detta brev får ni en broschyr med information om Tolvåkerskolan. Om ni har ytterligare frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar ni i broschyren och på kavlinge.se.

Skolval

Det är dags att anmäla ditt barn till årskurs 7 inför läsåret 2024-2025. Skolvalet är öppet under perioden 4 december till 31 januari. Skolvalet görs via tjänsten Mitt skolval.

Du hittar mer information om skolvalet på kavlinge.se/skolval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Själva skolvalet gör ni via www.mittskolval.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Välj Kävlinge kommun i rullistan och logga in med BankID.

Tänk på att båda vårdnadshavare behöver logga in med BankID och skriva under ert skolval.

Om du väljer en annan skola

Även om ni väljer en fristående skola eller en skola i en annan kommun är det viktigt att ni gör ett skolval. Det ger oss bättre möjlighet att planera och tillgodose andra föräldrars önskemål.

 • Friskola
  Kontakta den skola du är intresserad av och ställ dig i kö.
  Anmäl dina önskemål via www.mittskolval.se
 • Skola i annan kommun
  Kontakta den skola du är intresserad av och ställ dig i kö.
  Anmäl dina önskemål via www.mittskolval.se
 • MFF-akademin på Korsbackaskolan
  Elever som söker till MFF-akademin på Korsbackaskolan behöver göra ett skolval och en ansökan till MFF-akademin. Får eleven inte plats på MFF-akademin gäller skolan man valt i skolvalet. Mer information finns på Korsbackaskolans webbplats.

Elevhälsa

Skolsköterska
Mia Hansson
046-73 95 39
marie.hansson@kavlinge.se

Skolpsykolog
Jon Lindén
046-280 41 76
jon.linden@kavlinge.se

Skolkurator
Åsa Frelin
046-73 95 40
asa.frelin@kavlinge.se

Studie- och yrkesvägledare
Åsa Ventorp
046-73 95 41
asa.ventorp@kavlinge.se

Skolläkare finns tillgänglig cirka 3 halvdagar per termin och träffas efter tidsbokning hos skolsköterskan. Vid akut sjukdom eller olycksfall utanför skolan det vill säga på fritiden skall vårdcentral, sjukvårdsupplysningen eller akutsjukvård kontaktas.

Mer Information om Barn och elevhälsan

Tolvåkerskolans Bibliotek

Biblioteket är öppet och bemannat under hela skoldagen.

 • Här kan du låna böcker eller tidningar, söka information och få hjälp med informationssökning och källkritik.
 • Du kan läsa läxor eller bara sitta ner i våra sköna fåtöljer och koppla av.
 • Måndag, tisdag och torsdag är det studiehandledning i biblioteket kl 15.35.

Bibliotekarie
Maria Bolmehag
maria.bolmehag@kavlinge.se

Du hittar bland annat bok och söktips på skolbibliotekens gemensamma webbplats.

Kvalitet, utveckling och värdegrund

På högstadiet undervisas eleverna i 17 olika ämnen, både praktiska och teoretiska. I undervisningen får eleverna prova på många olika arbetssätt och arbetsformer, både digitalt och analogt. Vi vet att variation gynnar inlärning och kreativitet och vi gör vårt bästa för att utmana alla sinnen.

Vi möter varje elevs behov

I varje arbetslag finns en speciallärare eller specialpedagog som arbetar tillsammans med pedagogerna. Stödet för elever kan variera. Ibland behövs anpassningar i klassrummet, ibland stöd i mindre undervisningsgrupp och ibland ett situationsbaserat stödbehov. På Tolvåkerskolan arbetar vi flexibelt med stödinsatser för att möta varje elevs behov.

Trivsel och trygghet på Tolvåkerskolan

Tolvåkerskolan bär med stolthet sina traditioner, skolans återkommande aktiviteter, till exempel utklädnadsdag i anslutning till Halloween, juldans, skoljogg, yrkesdag, orienteringsdag, säkerhetsdag, bokcaféer och erfarenhetsutbyte mellan äldre och yngre elever. Alla aktiviteter har som mål och syfte att bidra till ökad trivsel och trygghet. En gemensam värdegrund och sammanhållning mellan eleverna ger goda förutsättningar för inlärning och goda resultat!

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?