Ljunggårdens förskola

Välkomna till Ljunggårdens förskola, en förskola som ligger i natursköna Furulund där vi använder oss av skogen som en inspirerande lärmiljö.

Vi arbetar efter vår pedagogiska idé "Hållbart lärande i en språklig värld" där vi fördjupar våra kunskaper inom språk & kommunikation och den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

Tittar på ett löv genom ett förstoringsglas

Vårt tematiska arbete utgår från en demokratiskt vald bok vilket skapar lärmöjligheter, ger utmaningar utifrån läroplanens alla delar och skapar en stark gemenskap på vår förskola. Genom mötet mellan barn, pedagog och bok ger vi oss ut på spännande vägar och in i projekt som ingen av oss kan förutspå!

Kontakt arbetslag

Regndroppen
046-73 97 16  0709-739716
046-73 97 19  0709-739332

Vindpusten
046-73 97 10 0709-739334
046-73 97 13 0709-739337

Sandkornet
046-73 97 12 0709-739336
046-73 97 18 0709-739719

Solstrålen
046-73 97 17 0709-739335
046-73 97 14  0709-739714

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • Föräldraaktiv introduktion
 • Daglig dialog kring det egna barnet
 • Utvecklingssamtal
 • Vårdnadshavarmöte
 • Infomentor - förskolans lärplattform
 • Projektbeskrivning från våra barngrupper
 • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
 • Enkäter
 • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Hållbart lärande i en språklig värld

Vår VISION: ​

Tillsammans skapar vi lust, kraft och hopp för en hållbar värld.​ Vi lär för livet och framtiden!​

​​Vårt MÅL är att: ​

Ge barnen förståelse och kunskap om ett hållbart lärande i en språklig värld.

vi har ett FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 • som skapar förutsättningar för social-, ekologisk – och ekonomisk hållbarhet.
 • där varje individ ska få utvecklas och bli till sitt bästa jag – vi värnar om allas lika värde.
 • med fokus på att värna konflikter och skapa hållbara relationer.
 • som präglas av öppenhet och engagemang i verksamhetens alla möten, genom lyssnande och närvarande pedagoger.

vi har ett språkutvecklande ARBETSSÄTT

 • som är upplevelsebaserat och tematiskt och utgår från en bok som genomsyras av hållbar utveckling
 • där litteracitet ger förutsättningar för barns tidiga språk-, läs- och skrivutveckling.
 • där mångfald och flerspråkighet berikar arbetet med litteracitet.
 • där undervisning sker utifrån ett grupperande arbetssätt.

vi har en tillgänglig LÄRMILJÖ både inne och ute

 • som är variationsrik, föränderlig och som väcker barnens nyfikenhet.
 • som främjar demokratiska mötesplatser.
 • där vi återbrukar och tillvaratar naturens resurser.
 • där vi värnar om boken plats, tillgänglighet och mångfald.
Är du nöjd med innehållet på webbsidan?