Ljunggårdens förskola

Ljunggårdens förskola ligger på Ljungenområdet i Furulund. Området är väldigt naturskönt med närhet till skogen. Denna fantastiska miljö tar vi vara på dagligen i vår verksamhet.

Enplansbyggnad i gult tegel inbäddad i skogsmiljö

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • daglig kontakt vid lämning och hämtning
  • föräldraaktiv inskolning
  • utvecklingssamtal
  • informationsbrev från arbetslagen
  • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
  • enkäter
  • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Utforskande arbetssätt

Vi arbetar utifrån tema och utforskande arbetssätt. Det innebär att barnens intresse och nyfikenhet är i fokus för lärande.

Små grupper

Vi arbetar utifrån grupperande arbetssätt, vilket innebär att vi delar barnen i mindre grupper stora delar av dagen. Detta för att barnen blir mer sedda i den lilla gruppen, och för att lättare kunna följa barnens intressen, behov och utveckling.

Vi vill erbjuda en kreativ, föränderlig och inspirerande lärmiljö som bygger på barnens intresse.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?