Ljunggårdens förskola

Välkomna till Ljunggårdens förskola, en förskola som ligger i natursköna Furulund där vi använder oss av skogen som en inspirerande lärmiljö.

Vi arbetar efter vår pedagogiska idé "Hållbart lärande i en språklig värld" där vi fördjupar våra kunskaper inom den sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarheten.

Kontakt arbetslag

Regndroppen
046-73 97 16 
046-73 97 19 

Trollsländan och Stubben
046-73 97 17
046-73 97 14 

Trollet och Regnbågen
046-73 97 12 
046-73 97 19

Gläntan och Svampen
046-73 97 10
046-73 97 13

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

  • Föräldraaktiv introduktion
  • Daglig dialog kring det egna barnet
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Infomentor - förskolans lärplattform
  • Projektbeskrivning från våra barngrupper
  • Informationsbrev från rektor kontinuerligt under året
  • Enkäter
  • Alla tankar, frågor och funderingar (oavsett storlek) är välkomna till både pedagoger och rektor

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Hållbart lärande i en språklig värld

Vår VISION: ​

Tillsammans bidrar vi till en hållbar värld för både människa och planet.​ Vi lär för livet och framtiden!​

​​Vårt MÅL är att: ​

Ge barnen förståelse och kunskap om ett hållbart lärande i en språklig värld.


Språkutvecklande arbetssätt

Vi är i uppstarten av att skapa förskolans gemensamma pedagogiska idé där grunden utgår från språk och kommunikation. För att stimulera barnens utveckling och lärande arbetar vi medvetet med ett språkutvecklande arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling, genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt både i den planerade och spontana undervisningen.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär att göra barnen medvetna om hur de ska värna om sig själv, sina kamrater och miljön runt omkring dem. Vi vill ge barnen förståelse och en fördjupad kunskap om hur de ska vara rädda om djur och natur och att de i mötet med sin omgivning behandlar allt levande med respekt. Vårt uppdrag som pedagoger är att ge barnen redskap, förståelse och kunskap om hur de kan agera och förhålla sig för att bidra till hållbarhet. Vi arbetar systematiskt med de tre olika dimensionerna, social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Grupperande arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett grupperande arbetssätt, vilket innebär att barnen befinner sig i ett mindre sammanhang stora delar av dagen. Genom ett grupperande arbetssätt vill vi säkerställa varje enskild individs utveckling och lärande, planera undervisningen utifrån projekt, behov och intresse vilket även ger barnen stort inflytande i den pedagogiska verksamheten.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?