Stinsgårdens förskola

Stinsgårdens förskola ligger i utkanten av Kävlinge tätort och har stora grönområden runt  omkring sig. Hela Högalidsskogen har vi som granne med sina promenadstråk, naturupplevelse och lekmöjligheter. 

Gul tegelgavel med förskolans namn i svart text

Kontakt arbetslag

Föräldrasamverkan

Vi värnar om och arbetar aktivt för vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Vi erbjuder flera forum för samråd.

 • daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • föräldraaktiv introduktion
 • utvecklingssamtal
 • verksamhetsbrev från arbetslagen
 • portfolio och tidslinjen i InfoMentor
 • enkäter
 • e-post och telefon

Kvalitet, utveckling och värdegrund

Språket

"Språket börjar redan vid första ögonkastet"

Språket och talet är våra främsta medel för kommunikation och där kroppsspråket gör talet mer levande och uttrycksfullt.

Språk och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling och därför har vi valt att lägga stor vikt vid att stimulera barnets språkutveckling och uppmuntra barnets nyfikenhet kring detta.

Motorik

"Det du lär med kroppen fastna i knoppen"

Allsidig och lekfull motorisk aktivitet påverkar hela vår kropp positivt och ökar vår inlärningsförmåga. Fysisk aktivitet ökar barns koncentrationsförmåga.

Vår vision

Styrkor som vi vill att varje barn ska få med sig i sin "ryggsäck"

 • trygghet
 • god självkänsla
 • empati
 • rikt språk
 • nyfikenhet på att lära
 • rörelseglädje
 • lust att leka
 • miljömedvetenhet

Stinsgårdens förskola präglas av ett klimat av tillit och öppenhet. Utveckling och lärande är ett av förskolans starka område. Det präglas av pedagogernas förhållningssätt och metoder som utmanar barnens utveckling och lärande.

Är du nöjd med innehållet på webbsidan?